Visie en kernwaarden

Bij Vangnet Zorggroep vangen we jou op en laten je terugveren naar actieve participatie in de samenleving. Hierbij zijn jij en jouw doel(en) leidend in het traject dat doorlopen wordt. Samen kijken wij naar jouw sterke kanten en kwaliteiten. Naar eigen kracht en talenten. Dat is het uitgangspunt voor de invulling van jouw hulpvraag. Samen werken we toe, met behulp van een persoonlijk plan, dat leidt tot zelfredzaamheid. 

 

Onze insteek is altijd positief. Een goede vertrouwensrelatie is voor ons de basis en de leidraad voor onze kernwaarden:

Kwaliteit van zorg

Betrouwbaarheid

Resultaatgerichtheid

De eigen kracht van ieder mens is altijd ons vertrekpunt. Onze methodieken zijn competentie- en oplossingsgericht. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van jouw (sociale) netwerk. Samen bekijken wij hoe onze begeleiding kan bijdragen aan het vergroten van jouw zelfredzaamheid of participatie in de maatschappij.