Financiering

Vangnet Zorggroep begeleidt cliënten met een indicatie/beschikking vanuit de Jeugdwet, de Wet Langdurige zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Zowel met de 14 Twentse gemeenten als met het Menzis Zorgkantoor heeft Vangnet Zorggroep afspraken voor het leveren van de juiste zorg gemaakt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Eigen bijdrage

Meerderjarige cliënten die zorg ontvangen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ) moeten een eigen bijdrage voor de zorg betalen. Via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt deze bijdrage geïnd.

Om de hoogte van de eigen bijdrage voor jou te berekenen kan je terecht op de site van het CAK:

Eigen bijdrage rekenhulp of www.hetcak.nl