Raad van Toezicht

Vangnet Zorggroep is een erkende zorginstelling via de Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZi). Hiermee verbinden we ons aan de Zorgbrede Governance Code.

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de directie en op de algemene gang van zaken bij Vangnet Zorggroep als maatschappelijke onderneming en staat de directie met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de directie en zorgt onder meer door evaluatie, advisering en berisping opdat Vangnet Zorggroep is voorzien van een capabel bestuur.