Wij werken momenteel met een wachtlijst en zodra er meer zorg- en woonaanbod is, informeren wij u.

De wachtlijst:

Borne: drie personen

Almelo: twee zorgappartementen vrij (er lopen al wel intakegesprekken)

Hengelo: Negen vrije plekken. Het betreft nieuwe woningen. vanaf februari 2024. In totaal zijn er negen woonplekken voor jeugdigen en cliënten vanuit de wlz.

Vanuit Vangnet zal specifiek gekeken worden naar het plaatsen van jongeren die andersdenkend zijn. Actifaid richt zich op wlz cliënten. Er is sprake van twee woningen waar goed gekeken wordt naar groepsdynamiek voor plaatsing.