INTAKE

We bekijken samen wat jouw hulpvraag is en hoe Vangnet Zorggroep jou kan begeleiden en ondersteunen.

AANMELDING

Een eerste kennismaking met Vangnet Zorggroep. Dit kan per mail, telefonisch of op een van onze kantoren.

OPNAME

We leren elkaar beter kennen en stellen samen een zorgplan op.

ANALYSE

Samen proberen we helder te maken wat jouw sterke kanten zijn. Ook kijken we op welk gebied je nog ondersteuning nodig hebt.

PLANNING

Het opstellen van doelen en acties staat centraal. Deze doelen en acties leggen we vast in jouw zorgplan.

UITVOERING

Je gaat nu actief aan de slag met de gestelde doelen en acties. Dit doe je zelfstandig en met hulp van jouw begeleider.

EVALUATIE

In deze fase kijken we samen terug op het proces dat je tot nu toe hebt doorlopen. Wat zijn de vorderingen? Gaat het goed en kan het beter?

UITSTROOM

Jouw hulpverlening bij Vangnet Zorggroep wordt afgerond. Er wordt nazorg geboden indien u dat wenst.